TRÄ SOM ÖVERTRÄFFAR DINA FÖRVÄNTNINGAR

Waurum är en ny ekologisk och mycket långlivad lösning för krävande träprodukter och olika tillämpningar.

NATURLIGT TRÄ DÅ DET ÄR SOM BÄST

Waurum är ett hållbart, naturligt och mycket beständigt alternativ till kemiskt bearbetade material av hårdträ eller utrotningshotade lövträd. Våra material håller länge, kan användas på många sätt och ser vackra ut. Trämaterialet Waurum är resultatet av en lång utvecklingsprocess och omfattande och intensiva tester. I detta arbete har vår ledande tanke hela tiden varit att skapa en helt naturlig lösning. Vi utlovar mycket men ger bara sådana löften som vi kan hålla.

TRÄMATERIAL MED HELT NY MÅNGSIDIGHET

Waurum är bättre än alla befintliga trämaterial som används på traditionellt sätt bland annat som råvara i båtdäck, golvbeläggningar, möbler och byggkonstruktioner, samt i industriella och marina lösningar.
Tack vare hårdheten är vårt material mer mångsidigt och beständigt än de flesta andra hårda träslag som ofta används, exempelvis ek. Eftersom Waurum framställs på ett fullständigt organiskt och hållbart sätt, är detta det perfekta alternativet till naturteak.

Waurum kan användas på samma sätt som alla andra hårda träslag eller behandlade trämaterial.
Men vårt material kännetecknas av en unik beständighet och utformning. Därför är det nu möjligt att använda organiskt trä för att framställa sådana produkter som tidigare inte hade kunnat tillverkas utan icke-organiska material. Det är därför som Waurum är unikt.

MARINA LÖSNINGAR

INDUSTRIELLA LÖSNINGAR

TEKNISKA LÖSNINGAR

UTOMHUS

INOMHUS

Oslagbar prestanda,
mångsidighet och skönhet

Obegränsade möjligheter av 100 % naturträ

Waurum kan framställas från olika typer av trä. Hårdheten, styrkan, formstabiliteten och nyansen på Waurum kan anpassas under framställningsprocessen, vilket ger det bästa möjliga trämaterialet för olika användningsändamål. Waurum-produkterna behandlas hela vägen igenom från ytskiktet och ända in i kärnan. Waurum kan bearbetas precis på samma sätt som andra naturliga träslag.

EN REVOLUTIONERANDE METOD FÖR TRÄBEARBETNING

Trä är ett ekologiskt material som används i bred utsträckning och har många fina egenskaper.
Det är hållbart och lättviktigt. Dessutom är förhållandet mellan träets hållfasthet och vikt alldeles enastående. Men eftersom trä är ett organiskt material, har det vissa begränsningar, i synnerhet under stränga förhållanden. Detta har traditionellt sett lösts med kemikalier eller genom att använda tropiska hårda träslag. Men dessa metoder är varken ekologiska eller hållbara.


Efter många års forskning, produktutformning och utveckling har vi skapat en process för träbehandling som är revolutionerande, fullständigt naturlig och organisk, och som betydligt förbättrar egenskaperna hos träet, som redan från början är alldeles utmärkt. Allt detta sker utan kemikalier eller andra tillsatser, och slutresultatet är våra Waurum-produkter – ett otroligt hållbart trämaterial som fungerar perfekt både inne och ute, oavsett konstruktionens storlek eller omgivning.

EKOLOGISKT TÄNKANDE

Jorden är vår enda planet och dess kapacitet och resurser är begränsade. Trä är en förnybar naturresurs. Vi använder endast virke som kommer från hållbart skogsbruk och vår tillverkningsprocess har utformats så att den är energieffektiv. Hållbarhet ligger till grund för allt vi gör. Vi har utvecklat våra Waurum-produkter för att göra trämaterialet mer beständigt och därmed mer ekologiskt och hållbart än någonsin förr. Eftersom Waurum-produkterna håller länge, behövs det mindre material på lång sikt. Waurum är också till 100 % fritt från kemikalier och kan därför återvinnas på samma sätt som alla naturliga träslag.

UTMÄRKT WAURUM® TRÄ

Våra testresultat talar för sig själva. Under de senaste åren har trämaterialet från Waurum genomgått intensiva tester i Finland, Förenade Arabemiraten och Förenta staterna. De otaliga testerna har genomförts vid universitet, trälaboratorier, forskningscenter för skogsindustrin och andra godkända testanläggningar.

BRINELL-TEST

Brinell-testet mäter träets hårdhet. Ju högre siffran är, desto hårdare är träet. Träet kategoriseras i allmänhet som hårdträ om siffran som anger hårdheten enligt Brinell är 2,6 eller högre.

Allt trä som visas i diagrammet växer naturligt. Planterade utrotningshotade träslag inbegrips inte i diagrammet, eftersom hårdheten hos planterat hårdträ är betydligt lägre än hos trä som får växa naturligt.
Siffrorna som visas är genomsnittliga resultat från olika källor.

Provbitarna av Waurum som användes i detta test var tillverkade av ask.

*Testet utfördes av trälaboratoriet Mikpolis i februari 2017.

VATTENABSORPTIONSTESTET

Vattenabsorptionstestet (EN 927-5) mäter hur mycket vatten absorberas i trämaterialet. Ju lägre talet är desto mindre vatten har absorberats i trämaterialet.

Waurum har testats tillsammans med två välkända och uppskattade moderna produkter av behandlat trä: Kebony® och Accoya®.

Under detta test mäts, vägs och stabiliseras provbitarna vid 20°C och en relativ fuktighet på 65 %. Efter stabiliseringen placeras provbitarna i vatten och får ligga i blöt i 72 timmar. Därefter analyseras och mäts provbitarna. Måttenheten som tillämpades vid detta test är gram per kvadratmeter (g/m2).
 Waurum-materialet som användes i detta test var av behandlad björkved.

Stolparna i diagrammet visar de genomsnittliga siffrorna efter många olika tester.

Testerna genomfördes av trälaboratoriet Mikpolis i december 2016.

Waurum är det trämaterial som du har letat efter

BESTÄNDIGT

Kan användas i alla förhållanden.

HÅRT

Ett alternativ till hårdträ i toppklass.

LÅNGLIVAT

Håller i många generationer.

HÅLLBART

Allt virke är från hållbara skogsbruk.

FRITT FRÅN KEMIKALIER

Inga giftiga ämnen eller tillsatser.

RENT TRÄ

100 % naturträ.

STABILT

Ovanligt stabilt.

VÄDERTÅLIGT

Behöver inte behandlas.

MÅNGSIDIGT

Kan användas till nästan vad som helst.

FRITT FRÅN SKADEDJUR

Beständigt mot termiter och skadedjur.

TRYGGT

Naturligt rent trä är tryggt att använda.

SKÖNHET

Träets naturliga skönhet och känsla.

FÖRETAGET

Waurum är ett teknologiföretag som är specialiserat på ekologisk bearbetning av trä. Vårt team har flera decenniers erfarenhet av att utveckla hållbara träprodukter. Vår mission är att skapa vackra, garanterat beständiga och ekologiska trälösningar som håller i flera generationer. Vi utvecklar hela tiden nya produkter och processer.